Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu

Özel yapıdaki kurs ve kuruluşlarda kurumlar tarafından ve ruhsatlama aşamasında, Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kamu kurumları ve belediyeler tarafından istenen, binaların depreme ilişkin sağlamlılık ve dayanıklılık raporları istenmektedir.

Bu doğrultuda lisanslı olan firmamız teknik rapor hazırlamaktadır. Dayanlıklık ve Sağlamlılık Raporları hazırlanırken son çıkan deprem yönetmeliğindeki maddeler baz alınarak kapsamlı, bilgi düzeyli ve riskli şeklinde raporlar oluşturulmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tmmob İnşaat Mühendisleri tarafından lisanslı olan firmamız 200 den fazla kurumla çalışmakta ve bu doğrultuda raporlar sunmaktayız.

Bina sağlamlık ve dayanıklılık raporu diğer isimlerinden biride deprem testidir. Bu isimler halk söylemleri olsa da yönetmelikte bunun asıl adı performans analizi şeklinde belirtilmiştir. Deprem testi yapılacak olan binanın bilgileri ışığında bina ile ilgili yönetmelikteki kriterlere göre yol haritası çizilmektedir. Bu yol haritasına göre her binada farklı olmakla birlikte işlemler statiker mühendisler kontrolünde yapılmaktadır. Lisanlı firma olması olması gerekir. Firmanızın yetkili olup olmadığı ve oda tarafından da teyit edilmesi gerekir. Malumunuz ülkemizde yetkisiz firmalar olduğu bir gerçeği vardır. Bu gerçeğin bilincinde olarak firmanızı iyi seçmeniz gerekir. Biz mühendisler sizlere yardımcı olmak için ve mesleğimizi sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz.

Deprem Testlerinde bir kriterde önlem aşamasıdır. Bina önlem aşamasında kritik kararlar bu önleme göre alınır. Önlem alınmadan önce deprem testlerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Gerekli kriterlere göre Teknik Üniversite onaylı olasıda önemlidir. Her türlü teknik üniversite görüşü olması bu kadar hayati önlemi olan durumda bizce gereklidir. Yönetmelik her binadan bahsetmesede bizler statiker hocalardan bilgi ışığında raporların değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Deprem testi, mevcut yapının mühendislik kontrolünde bina ile ilgili çalışacağı ve uluslararası geçerliliği olan yönetmelikler kapsamında bina sağlamlık ve dayanıklılık ölçümleri yapılarak elde edilen bilgilerdir. Bu bilgiler statiker mühendis kontrolünde inşaat mühendisleri odasından proje ve performans analizi yapmaya lisanslı firma ve uzman inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır.
Deprem testi ayrıca çeşitli kurumların açılışlarında da istenen hesaplar tümüdür. Mühendislik çalışmaları sonucunda bina sağlamlık ve dayanıklılık testleri elde edilmiş olur.
Deprem testleri belli kurallar ışığında yapılır. Bu kurallardan en önemlisi hangi amaçla kullanılacaksa binanın onun hesabına uygun olması gerekir. Bu yönetmeliktede belirtilmiştir. Ayrıca bu işlemler için ekip tarafından statiker mühendisler kontrolünde yapılması sonucun doğru olması açısından önemlidir. Buradaki önemli hususlardan biride mega yapılarda tasarım gözetmeni eşliğinde raporlamalar yapışması gerekir.  Aksi takdirde yanlış bir hesaplamada çok büyük risk taşıdığından olumlu sonuç doğurmayacaktır.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde bu durum açıkça belirtilmiştir. Ülkemizde 2018 yılında güncellenerek yürürlüğe girmiş ve standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar inşaat mühendisleri bölümlerinde öğretilmekte ve uygulanmaktadır. Bizler bu sorumluluk bilincinde olarak ciddi şekilde çalışmalara yapılarak raporlar hazırlanmaktadır.
Deprem Testleri lisanlı firmalar tarafından yapılması gerekir yetkisiz firmalardan yapılan çalışmalar doğru olmayıp kasıtlı ölüme teşhirden yargılamaya giden sonuçlar doğurmaktadır.

Türkiye bina deprem yönetmeliği 15.ci maddede belirtilen kriterlere göre işlemlerin yapılması gerekir. Burada önemli husus ise performans analizi yapılmasıdır. Performans analizi olarak yönetmelikte yer almış ve yöntemleri belirtilmiştir.

Deprem testlerin de çıkan sonuçlar bağlayıcı olmakta ve bu yönde önlemlerin alınması gerekir. Burda en büyük sorumluluk yetkiyi veren mal sahiplerine düşmekte ve önlemin başını çekmektedir.