Teknik Rapor Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Teknik rapor kimler tarafından düzenlenir sorusuna inşaat mühendisleri cevabını verebiliriz. Ancak, inşaat mühendislerinin bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş kişiler olması gerekmektedir. İnşaat konusunda deneyimli ve bu alandaki tüm mevzuatlara hakim olan bir mühendisin bu çalışmada yetkilendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Teknik Rapor düzenleme işinden sorumlu olan inşaat mühendisinin bu işlem sırasında dikkatli olması şarttır. Bu rapor; yasal nitelik taşımasından dolayı önemlidir. Bilhassa sayısal verilerin rapora aktarılması sırasında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü, yazılan veriler ile gerçek rakamların uyuşmaması halinde bu raporun kabul edilmeyeceği bilinmektedir. Buna ek olarak, evrağın resmi makamların kabul edeceği şekilde hazırlanması şarttır. Bu hususlara dikkat edecek ve önceden teknik rapor hazırlamış mühendislerle çalışılmalıdır.