Statik Rapor Ücreti

Oturduğunuz binanın veya işyerinizin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız statik rapor almak zorundasınız. Buna ek olarak, işyeri ruhsatına sahip olmak isteyenlerin statik rapor alması zorunlu tutulmaktadır. Statik raporun diğer adı teknik rapor olarak bilinmektedir. Bu rapor; inşaat firmaları veya danışmanlık şirketleri tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra, Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma kurumları tarafından da verildiğini eklemek gerekir. Statik rapor için bu raporu veren kurumlarla görüşmeniz gerekmektedir. İstenilen ücreti ödemeniz halinde inşaat şirketinin yapının kontrol ve denetlenme aşamasına başlaması söz konusu olacaktır. Yapının durumuna göre depreme dayanıklılık seviyesi tespit edilecektir. Ardından, statik rapor hazırlanacaktır. Statik rapor almak isteyenlerin aklında statik rapor ücreti ne kadar sorusu bulunmaktadır.

Statik Rapor Nasıl Alınır?

Statik rapor almak isteyenlerin firmalar tarafından talep edilen belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bu belgeler arasında ilk sırada statik rapor başvuru dilekçesi bulunmaktadır. Bu dilekçenin hazırlanıp sunulması şart koşulmaktadır. Ardından, yapı sahibine ait olan kimlik belgesi ve statik raporu almak isteyen kurum ve kuruluşların şahsi belgeleri hazırlanmalıdır.

Statik Teknik Rapor almak isteyenlerin bu işi en iyi şekilde yapacak bir firmayla anlaşması gerekmektedir. Bilhassa deprem yönetmelik mevzuatını bilen bir firmayla çalışıldığı takdirde rapor alma sürecinin kısalacağını söylemek gerekir. Statik rapor; genel olarak iki haftalık bir süreçte hazırlanmaktadır. Yapının depreme dayanıklı olduğunun anlaşılması halinde bu raporun belediyelerde, bakanlıklarda ve istenilen tüm resmi kurumlarda kullanılması söz konusu olacaktır. Ancak, statik raporun olumsuz olduğu hallerde binada yenileme ve geliştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca, kentsel dönüşüm kapsamına alınacak olan binalar için de yine teknik raporda bulunan eksikliklere göre hareket etmek gerekmektedir.

Statik rapor ücreti; hizmet aldığınız kurumun kriterlerine göre değişmektedir. Bu noktada, düşük ücret verdiği için herhangi bir firmayı tercih etmek doğru bir karar değildir. Çünkü, teknik raporun mevzuata uygun hazırlanmadığı hallerde raporun kabul edilmeme durumu söz konusu olabilir. Bu noktada, referansları kuvvetli olan ve yıllarca deneyimi bulunan inşaat mühendislerinin çalıştığı bir firmadan teknik rapor almaya özen göstermelisiniz. Statik rapor ücreti; yapı sahiplerinin bütçesini aşmayacak niteliktedir.