Teknik Rapor Nedir ? Detaylı Bilgilendirme

teknik rapor banner

Bazı alanlarda yapılan bazı yanlışlar çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ülkemizdeki yapılarda farkında olmayan yapılan yanlışlar buna örnek olarak verilebilir. Bu tarz yapılarda yapılan yanlışlar zamanla can ve mal kaybını ortaya çıkarabilmektedir. Böyle olumsuzlukların yaşanmaması için 2007 yılında deprem yönetmeliği hazırlanmıştır. Buna göre yapılacak olan binaların bazı şartlara uygun olması gerekir.

Yapıların denetlenmesini tamamlamak için teknik rapor adı verilen uygulama türüne geçiş yapıldı. Bu rapor türü sayesinde binaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve rapora uygun olup olmadığının belirlenmesi sağlanır. Herhangi bir yapının ruhsatlı olabilmesi için teknik raporun yeterli durumda olması gerekir. Teknik rapor zorunlu bir uygulama olurken, yapının şartlara ne kadar uygun yapılıp yapılmadığını göstermesi açısından önemlidir.

Teknik rapor; kesinlikle mevzuata hakim ve İnşaat Mühendisi kişiler tarafından hazırlanması gerektiğini unutmayın..!

Teknik rapor binaların dayanıklılığının denetlenmesine yardımcı olur. Teknik rapor uygulamasının olmadığı durumlarda binaların çoğunun depreme uygun şekilde tasarlanmayacağını belirtmek gerekir. Bu sayede teknik raporun varlığıyla birlikte depreme uygun binaların ortaya çıkarılması amaç haline getirilmiştir.

Yapı sahibine ve yapıda yaşayacak olan kişilere avantaj sağlayan bu uygulama can ve mal güvenliğini garanti altına alan bir uygulama olmaktadır. Her şeyi bir kenara bırakarak sürecinizi en iyi şekilde sektörün lideri bir firma tarafından yapılması gereken analizler en iyi şekilde yapılacak ve siz yaptırmış olduğunuz bu süreçteki bütün teferruatları unutarak sadece bizleri size en güvenilir raporlamayı vermemizi bekleyerek geçireceksiniz. Sonuçların doğru olup olmadığı acaba size tam net sonuçların verilip verilmemesi gibi bir durumu düşünmeden kafanız rahat bir şekilde raporlamanızı alırsınız.

Teknik Rapor Örnekleri

Teknik rapor hazırlanmadığı takdirde kişilerin ruhsat izni alması söz konusu değildir. Teknik raporun hızlı bir şekilde hazırlanması ise yapı sahibine zamandan tasarruf sağlar. Özellikle uzmanların eşliğinde teknik raporun hazırlanması önemlidir. Bu sayede ilgili yönetmeliğe uygun bir teknik raporun hazırlanması mümkün hale gelir. Teknik rapor nasıl hazırlanır diye aklınıza takılan sorular olursa özellikle yukarıdaki görselleri inceleyebilirsiniz lakin hala kafanızda bir takım sorular kalırsa ilgili menüden nasıl hazırlandığını inceleyebilirsiniz.

Word olarak daha önce bir müşterimizin bina sağlamlık raporunu yani teknik raporunu sizlere sunarak da örnek teşkil etmesi açısından bir numune olsun istedik. Görmek için teknik rapor örneği ‘ne tıklayınız.

Teknik Rapor Almak İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilmelidir?

Teknik rapor; binaların deprem testi dahil olmak üzere farklı kriterlere sahip olup olmadığının belirlendiği bir rapor olmaktadır. Bu kriterler; genel olarak binanın dayanıklı olmasıyla ilgilidir. Teknik rapor alınmasının bilhassa kamu yararına hizmet veren binalar için çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bunun dışında, ruhsat almak isteyen her yapı sahibinin teknik rapor hazırlatması şarttır.

Sonuç olarak, teknik rapor almak isteyenlerin de birtakım şartları yerine getirmesi gerektiğinden rahatlıkla bahsedebiliriz. Süreç bazlı durum analizi yapıldığında görülecektir ki insanlarımız bela veya musibet başlarına gelmeden herhangi bir şeyin tedbirini almamaktadır. Bu nedenle gelin sizler bu tip durumla karşılaşmadan süreci ele alarak kalıcı bir çözüm ile sorunlarınızdan mühendislerimiz eşliğinde kolayca kurtulun.

Profesyonel bağlamda anaokulları, kolejler, eğitim kurumları, sağlık ocakları, hastaneler, kooparatifler, binalar, güzellik merkezleri, konfeksiyon, villa, sürücü kursları, etüt merkezleri, vb. yapılarınız için uzmanlarımızdan mutlaka teklif almayı deneyiniz.

Teknik Rapor Hazırlık Süreci

Teknik rapor yapılarla ilgili etkili görev üstlendiğinden dolayı önemli bir yere sahiptir. Resmi raporların hazırlanması sürecinde çeşitli durumlara dikkat edilmesi gerekir. Teknik rapor sayesinde kişiler ruhsat alımına hak kazanmış olur. Ruhsat alabilmek için bu tarz bir şartın oluşturulması kişiler için önemlidir. Böylelikle can ve mal güvenliği kısa yoldan garanti altına alınabilmektedir. Teknik rapor hazırlık süreci sırasında çeşitli hususlara dikkat edilmesi daha iyi sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.

Raporu hazırlanması için uzmanlardan yardım alınması iyi olacaktır. Bu konudaki uzman kişiler ilgili mevzuata tam olarak hakim olduğundan dolayı bu sürecin daha iyi bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Raporun hazırlanması sırasında ilgili mevzuata uygun şekilde hareket edilmelidir. Teknik rapor resmi evrak yerine geçtiğinden dolayı mevzuata tam olarak hakim olunması ve işin önemli bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Teknik rapor hazırlığı sırasında en fazla dikkat edilmesi gereken konulardan biride binalardaki kolon sayısıdır. Binalarda beş kattan fazlasında beş kolon istenirken, bodrum katı dahil beş katlı binalar için üç kolon istenmektedir. Rapor hazırlanırken yardım alınabilecek yerler arasında deprem uygulama merkezleri, kurumlar ve çeşitli inşaat firmaları bulunur. Öte yandan bu alana özel olarak hizmet vermekte olan özel firmalarda bulunmaktadır. Bu tarz yerlerden yardım alarak sürecin daha başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Başvuru ve raporun sonuçlanması ise iki hafta olarak bilinir.

Teknik Rapor Nerelerde Kullanılır?

Teknik rapor; her şeyden önce, binalara ruhsat verilmesinde kullanılmaktadır. Ruhsat almak isteyen bina sahiplerinin teknik rapor sahibi olması zorunludur. Kısacası, teknik rapor; ruhsat alımı esnasında yapı sahiplerinin elinde olması gereken bir belgedir.

Teknik rapor; 2007 deprem yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmaktadır. Yapının depreme ne kadar dayanıklı olduğunu bildiren bu rapor sayesinde yapı sahiplerinin binalarının güvenilir olduğunu ispat etmesi mümkün olmaktadır. Buna ek olarak, binalarda yaşayan insanların can ve mal güvenliklerinin garantide olduğunu görmek için önemli bir fırsattır.

Teknik rapor almak isteyenlerin önünde iki seçenek bulunmaktadır. İsteyenler bu rapor için bireysel olarak başvuru yapabilirler. İkinci olarak ise bu raporu veren firmalardan ve kuruluşlardan hizmet almak mümkündür. Sonuç olarak, teknik rapor; herhangi bir binanın güvenilirliğini kanıtlayan en önemli husus olmaktadır. Bu noktada, daire sahipleri, dairelerini satışa çıkarırken teknik rapora dayanarak çok daha uygun bir fiyat belirleyebilirler.

Teknik Rapora Dair Önemli Hususlar

Teknik rapor nedir ?; kesinlikle uzman kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Bu konuda faaliyet gösteren firmalarda çalışan inşaat mühendislerinin hazırlaması gereken bir rapordur. Bu noktada, deneyimli kişi ve kurumlarla çalıştığınız takdirde sürecin çok daha hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Teknik rapor; deprem yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmalıdır. 2007 yılına ait deprem yönetmeliği mevzuatı esas alınmalıdır. Bu mevzuatı en iyi şekilde bilen isimlerle çalışmak gerekmektedir. Buna ek olarak, bu raporun resmi makamlara sunulacak bir rapor olduğunu ifade etmek gerekir. Bu noktada, gerekli yazım ve sunum şartlarına dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Binalarda bulunan kolon sayılarının hayati önem taşıdığını söylemek gerekir. Teknik rapor; kolon sayısı esas alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, raporun kontrol ve değerlendirme sürecine önem verilmelidir.

İnşaat kalıp elemanlarının mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama aşamasına ait bazı tabloların hazırlanması ile ilgili bir rapordur. Mekanik Teknik Rapor olarak bilinen bu raporun hazırlanmasında bazı ana başlıklara uyulmaktadır.

Mimari Teknik Rapor; binaların depreme dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi noktasında hazırlanmaktadır. Herkesin bildiği gibi, Türkiye, deprem kuşağının tam ortasında bulunan bir ülkedir. Bu noktada, ülkemizdeki her binanın deprem testi yaptırması şarttır. Muhtemel bir deprem karşısında risk altında olduğu belirlenen binaların bir an önce depreme karşı güvenli hale getirilmesi gerekmektedir.

Teknik Rapor Mevzuata Uygun Olarak Nasıl Hazırlanır?

Teknik rapor; mimari teknik rapor olarak geçmektedir. Çünkü, içerisinde yapının mimari ve mühendislik projeleri de yer almaktadır. Ayrıca, bu projelere dair işlemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, teknik rapor içerisinde binanın deprem testi bulunmak zorundadır. Bina deprem testi; binaya uygulanan sanal deprem sonucunda binanın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya çıkaran sayısal verilerden meydana gelmektedir.

Teknik rapor; kesinlikle mevzuata hakim kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Bilhassa sayısal verilerin rapora tam ve eksiksiz olarak yansıtılması gerekir. Aksi takdirde, raporun kabul edilmeyeceği aşikardır. Bunun yanı sıra, teknik rapor; resmi makamlara sunulmaktadır. Buna uygun olarak resmi bir yazım diliyle yazılması şarttır. Ayrıca, teknik rapor içerisinde gereksiz ayrıntılar bulunmamalıdır. Anlatılmak istenen her şeyin en basit ve sade haliyle anlatılması gerekir. Gereksiz ayrıntıların resmi belgelerde yeri yoktur.

Teknik Rapor Nereden Alınır?

Türkiye gibi deprem ülkesinde yaşıyorsanız yaşam alanlarınızın depreme dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Gereken önlemleri almadığınız takdirde can ve mal kaybı yaşayabilirsiniz. Teknik rapor; bahsettiğimiz süreçlerin sorunsuz tamamlanması noktasında büyük önem taşımaktadır.

Teknik rapor; binaların depreme dayanıklı olup olmadığının belirlenmesini sağlamaktadır. Buna ek olarak, ruhsat almak isteyen bina sahiplerinin teknik rapor alması zorunluluktur. Bu noktada, teknik rapor almak isteyenlerin aklında bu raporun nereden alınacağına dair soru işaretleri bulunmaktadır.

Teknik rapor almak isteyenlerin inşaat firmalarına ve danışmanlık şirketlerine başvuru yapması gerekmektedir. Buna ek olarak, Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma kurumlarının da bu raporu verdiğini söylemek gerekir. Bu kurumlara başvurduğunuz takdirde istenilen ücreti ödedikten sonra ilk olarak yapınız; deprem şartlarına ve diğer hususlara uygunluk bakımından denetlenmektedir. Yapı kontrol ve denetlemenin bitmesinin ardından teknik rapor hazırlama sürecinin başladığını söylemek gerekir.

Teknik rapor almak için söz konusu kurumlara başvuru yapmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Ancak, bu noktada, seçici olmanız gerekir. Yalnızca teknik rapor konusunda uzmanlaşmış inşaat firmalarına başvurmanız gerekmektedir. Teknik raporun hazırlanma sürecinde yapılacak hataların telafisi olmayabilir. Bu noktada, bilhassa ruhsat almak isteyenlerin referansları sağlam inşaat şirketlerine başvurması şarttır.

Teknik Rapor Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Teknik rapor almak isteyenlerin ilk olarak bu isteklerini belirttikleri bir dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Buna ek olarak, yapı sahibinin nüfus cüzdanı veya farklı bir kimlik fotokopisinin bulunması şarttır. Ayrıca, yapıya ait resmi evraklar, kesinlikle bulunmalıdır. Bunun dışında, teknik rapor adına başvuru yapan kişi ya da kuruma ait evrakların bulunması istenmektedir.

Daha önce söylediğimiz gibi teknik rapor hazırlanması çok ciddi bir süreçtir. Bu noktada, 2007 Deprem Yönetmeliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olan kurumlardan destek alınmalıdır. Mevzuata tam anlamıyla hakim olan kurumlar sayesinde teknik rapor alınma süreci kısalır. Bu tür firmaların ve danışmanlık şirketlerinin istediği ücret fazla olabilir. Ancak, teknik raporun eksiksiz olarak hazırlanmasını ve kabul görmesini istiyorsanız bu ücreti ödemelisiniz. İnternette detaylı bir araştırma yaparak kuvvetli referanslara sahip inşaat şirketlerine ulaşabilirsiniz.

Teknik Rapor Düzenleme

Binaların depreme dayanıklı olup olmadığını ortaya çıkaran teknik rapor, yapı sahipleri için önemli uygulamalardan biridir. Yapıların ruhsat alabilmesi için raporun olumlu şekilde sonuçlanması gerekir. Bu nedenle raporun hazırlanması süreci büyük bir önem taşımaktadır. Uzmanlardan yardım alıp ilgili mevzuata göre hareket etmek çok daha başarılı raporların oluşumuna zemin hazırlar.

Yapıların sağlam olması insanların can ve mal güvenliğini garanti altına alan konular arasındadır. Can güvenliği önemli olduğundan dolayı kontrol sürecinde de binanın sağlamlığı önemli konular arasında bulunur. Teknik raporun düzenlenmemesi geçmiş dönemlerde olduğu gibi binalarda can ve mal güvenliğini sarsacak durumlar ortaya çıkarabilir. Bu tarz olumsuzlukların tekrar etmemesi ve yapıda yaşayan kişilerin güven altına alınabilmesi için teknik rapor gereklidir. 2007 yılında ilgili deprem yönetmeliğinde yayınlanan bu raporla birlikte bundan sonraki süreçte binaların depreme uygun şekilde tasarlanması zorunluluğu yaratılmıştır.

Teknik raporu düzenleme işi ise bu konuda yetkilendirilen inşaat mühendislerine aittir. Yapıların yönetmeliğe uygun durumda olup olmadığı ilgili raporun sonucuna bağlı olarak belirlenir. Özellikle rapor hazırlama sürecinde uzmanların yardımını almak son derece önemlidir. Bu sayede ilgili yönetmeliğe uygun olarak teknik rapor hazırlama sürecinde sona gelinebilir. Görevli kişiler tarafından yapılan en ufak hata bile ruhsatın gecikmesine yol açabilir. Bu nedenle ilgili konuda gereken özeni göstererek mutlaka işin uzmanlarına danışmanız önemli bir yer taşır.

KONU : Kurum yetkilisinin şirketimize başvurarak; yapının eğitim kurumu amaçlı olarak kullanılabilmesi için gerekli incelemenin yapılmasını talep etmiş, bu başvuru doğrultusunda, adresi yukarıda verilmiş olan binaya gidilerek yerinde ve yapıya ait proje ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda bu statik teknik rapor örneği düzenlenmiştir. Bir yapının depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı ve hasar tespit raporu için aşağıda sizler için örnek teşkil edecek bir rapor hazırlanarak hizmetinize örnek olsun diye sunulmuştur.

BİNANIN TANIMI ve YAPILAN İNCELEMELER :

  • Zemin + 1.Normal Kat + 2.Normal + 3.Normal Kattan oluşan yapıdadır.
  • Söz konusu kurum binanın Zemin + 1.Normal Kat + 2.Normal Kat + 3.Normal Kat kullanmak istemektedir.

HASAR TESPİTİ :

İnceleme konusu binanın yapım yılında geçerli olan Afet Bölgelerinde “ Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” (Deprem Yönetmeliği) hükümlerine göre incelendiğinde şu hususlar belirlenmiştir:

  1. Bina, birinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır.
  2. Yapının duvar ve betonarme elemanlarında deprem ve benzeri nedenlerle oluşan herhangi bir hasara rastlanmamıştır.
  3. Binada rutubet ve korozyon olmadığı, yapıda ve esas taşıyıcı sistem elemanlarında gözle tespit edilebilen bir dönme, çökme, çatlama, sehim, betonun bozulması veya donatının paslanması sonucu kesit zayıflaması gibi olumsuz bir durum olmadığı gözlenmiştir.

YAPININ KULLANIM UYGUNLUĞU :

Yapı yerinde gözlenmiş, belirtilen kullanım amaçlı yapının statik – betonarme hesapları ve yük analizi binanın o günkü şartlara uygun yapıldığı gözlenmiştir. Bina inşa zamanında ruhsat belgesi verilmiştir. Yapının inceleme tarihindeki mevcut hali ile kullanımda bir sakınca görülmemiştir.

DEĞERLENDİRME :

  • Binanın ilave katı için yapılmayan tahkik proje, müellifi tarafından yapılması gerekse dahi şu anda binada görülebilecek herhangi bir çatlak v.s. bulunmamaktadır.
  • Binada çeşitli nedenlerle yapısal taşıyıcı sistem elemanlarında çatlak, korozyon, sehim gibi taşıyıcılığı olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir durum tespit edilememiştir. Bina yapım tarihindeki güvenliğini korumaktadır.
  • Binanın inşa edildiği dönemde geçerli olan Deprem Yönetmeliği Kriterleri açısından uygun ve yeterli olduğu kanaatine varılmıştır.

SONUÇ :

İnceleme konusu bina yapım yılında geçerli olan yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmiş olup, güvenliği devam etmektedir. Söz konusu binanın ÖZEL ŞAHİN ANAOKULU eğitim kurumu yapısı olarak kullanılmasının mevcut taşıyıcı sistem güvenlik ve risk düzeyini değiştirmeyeceği, adı geçen binada eğitim kurumu açılmasında statik teknik rapor açısından ve incelemenin yapıldığı tarih ve şartlar bakımından bir sakınca bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.