Teknik Rapor Değerlendirme Raporu

Teknik rapor; binalara ruhsat verilmesi noktasında oldukça önemlidir. Yapıların güvenliğinin sağlanması için teknik raporun oldukça önemli olduğunu ifade etmek gerekir. İstenilen şartları sağlayamayan binalara ruhsat verilmez. Ruhsat alamayan binaların insanların oturmasına müsait olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu noktada, insanların can güvenliğini belirleyen etmenlerden birisinin teknik rapor olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik rapor hazırlanmasında bazı hususlara çok dikkat etmek gerekir. Her yapının özelliğine göre bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Teknik rapor; inşaat mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır. Bu noktada, mevzuata hakim olan kişilerden destek alınması şarttır. Tüm sayısal verilerin işlenmesinin ardından teknik rapora dair son kontroller yapılır. Ardından, teknik rapor değerlendirme raporu süreci başlar.

Teknik Rapor Genel Değerlendirme Hususları Nelerdir?

Teknik rapor ve ilgili ekler; bir asıl bir de kopya olmak üzere sunulmalıdır. Teknik raporun değerlendirme süreci; genelgede belirtilen proje onay süreleri dikkate alınarak yapılmalıdır. İncelenen rapora dair bazı eksikliklerin tespit edilmesi halinde bu durum; raporu hazırlayan kuruma veya üniversiteye en kısa zamanda aktarılmalıdır. Resmi belgede teknik rapora dair eksikliğin 30 iş günü içerisinde düzeltilip tekrar resmi kuruma sunulmaması halinde teknik raporun işlemden kaldırılacağına dair bilgi verilmektedir. İkinci kez eksiklik bildirildiği halde düzeltilmeyen veya tamamlanmayan teknik raporların işlemden kaldırılmasına imkan verilmektedir.

Teknik hususlarda değerlendirilme yapılması için ilave bilgilerin, ölçümlerin ve hesaplamaların istenmesine de rastlanmaktadır.