Teknik Rapor Nasıl Yazılır Örnek

Teknik rapor; binaların sağlam olup olmadığının denetlenmesi adına önem taşıyan bir rapordur. Yapı ve inşaatlar için hayati öneme sahip olduğunu söylemek gerekir. Bu noktada, teknik rapor yazarken dikkatli olmak gerekmektedir. Bilhassa resmi bir evrak olmasından dolayı yazım kuralları büyük önem taşımaktadır.

Teknik rapor için gerekli olan bazı unsurlar bulunmaktadır. Yapıya dair bilgilerin dikkate alınması ve rapora eklenmesi gerekmektedir. Yapıya ait teknik detaylar ve yapının depreme ne kadar dayanıklı olduğunun belirtildiği bu rapor; resmi evrak statüsünde bulunmaktadır. Bu noktada, resmi yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Yazı karakteri, puntosu, kenar boşlukları gibi hususlara çok fazla dikkat etmek gerekir. Bir başka deyişle, teknik rapor; kuralına uygun olarak hazırlanmalıdır. Teknik rapor; yapı sahiplerinin tek başına hazırlayabilecekleri bir rapor değildir. Bu raporun inşaat firmaları ve danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanması gerekir. Onların da bu raporun nasıl hazırlanacağını bilen deneyimli kişiler olması şarttır.

Teknik Rapor Yazma Süreci

Teknik rapor yazılma sürecinin deneyimli birisi tarafından tamamlanması gerektiğinden bahsetmiştik. Ancak, raporun yazılma aşamaları hakkında birtakım bilgiler vermek gerekli olabilir. Her şeyden önce, raporun genel taslağı hazırlanmalıdır. Konular ve başlıklar belirlenmelidir. Bu başlıklara dair incelemeler yapılmalıdır.

Teknik rapor yazılırken resmi ama sade bir dil kullanılmalıdır. Yapıya dair detaylara yer verirken gereksiz bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Nasıl yazacağını bilemeyenlerin bakanlıklara veya belediyelere yazılan resmi evraklara bakarak fikir alması tavsiye edilmektedir. Teknik rapor hazırlanırken konunun gereksiz yere uzatılmasından kaçınmak gerekir. Teknik raporun daha kalabalık gözükmesi adına girişteki başlıklarla veya konuyla alakası olmayan bilgiler verilmemelidir. Gereksiz bilgilerin resmi evraklar içerisinde bulunmasının olumsuz bir izlenim yaratacağını ifade etmek gerekir.

Teknik rapor içerisinde yapıya dair en küçük detayların dahi verilmesi istenmektedir. Bilhassa dipnotların kesinlikle teknik raporda bulunması gerekir. Teknik raporun içerisinde konuya açıklık getirecek görsellerden faydalanılmalıdır. Resimler, grafikler, tablolar ve şekiller; teknik raporun içerisinde bulunmalıdır.

Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanan teknik rapor; yetkili makamlara sunulmaktadır. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından teknik rapor; istenilen her yere sunulabilir.