Teknik Rapor Nasıl Hazırlanır?

Teknik rapor; yapıların güvenliği noktasında büyük önem taşımaktadır. İnsanların can ve mal güvenliklerini garanti altına alarak yaşamalarını sağlayan teknik rapor; binalara ruhsat verilmesi noktasında da önemlidir. Teknik raporların binaların belirli kriterlere uygun olup olmadığını belirlemesi bakımından değer taşıdığını ifade etmek gerekir. Ayrıca, genel olarak yapılar dışında okul, hastane, işyeri gibi mekanlar için farklı kriterlere sahip olan teknik raporların hazırlanması istenmektedir. Bu noktada, teknik rapor nasıl hazırlanır süreci hakkında bilgi sahibi olmak şarttır.

Teknik Rapor Hazırlama Süreci

Teknik raporların hazırlanma sürecinde 2007 Deprem Yönetmeliği dikkate alınmaktadır. Binaların tüm projeleri ve sayısal verileri tek tek incelenmektedir. Tüm bu kriterlerin yönetmeliğe ne kadar uygun olduğuna dair tespitler yapılır. Teknik rapor hazırlama işinden genel olarak inşaat mühendisleri sorumludur. Bu alanda uzman mühendislerin binaların sahip olması gereken tüm ayrıntıları dikkate alarak incelemeler yapması ve ayrıca binalarda uyulması gereken kurallara ne kadar uyulduğunu tespit etmesi belirlenmektedir. Bu işlemlerin sonucunda teknik rapor oluşturulur.

Teknik raporun hazırlanmasından ziyade bu raporu hazırlayan kişilerin önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bu noktada, İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıtlı olan ve teknik rapor hazırlama işinde görevlendirilmiş kişilerin bu raporu hazırlaması şarttır. Yapı Denetim konusunda hizmet veren özel firmaların teknik rapor hazırlama konusunda hiçbir yetkisi yoktur. Teknik rapor hazırlarken bakılacak ilk husus; binanın depreme dayanıklı olup olmadığıdır.