Teknik Rapor Yazılması

Teknik rapor; binaların belirli şartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi adına hazırlanmaktadır. Bu sayede, başta deprem dayanıklılığı olmak üzere birçok kritere göre binaların durumları incelenmektedir. Teknik rapor; yapılar ve inşaatlar için oldukça önemlidir. Bu rapor sayesinde binalara ruhsat verilmektedir. Önemi tartışılmaz olan teknik raporun hazırlanma sürecinin de kritik olduğunu ifade etmek gerekir.

Teknik Rapor Nasıl Yazılır?

Teknik rapor hazırlanırken bazı detayların vazgeçilmez olduğu bilinmektedir. Yapıya ait teknik detayların ve deprem dayanıklılığının bulunduğu bu evrak; resmi olduğundan dolayı dikkatli bir şekilde hazırlanmak zorundadır. Klasik resmi yazım kurallarına uygun olarak yazılması şart olan bir evraktır. Yazı karakteri, puntosu ve yazı boşlukları gibi hususlara önem vermek gerekir. Ancak, bu konuda yapı sahiplerinin endişe etmesini gerektirecek bir durum yoktur. Çünkü, teknik rapor hazırlama işi uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu alandaki mevzuata hakim inşaat mühendislerinin yer aldığı kurumların bu raporu usulüne uygun olarak hazırladıklarını ifade edebiliriz.

Teknik rapor hazırlama sürecinde ilk olarak genel bir taslak hazırlanmalıdır. Bu taslağın ardından başlıklar ve içerikleri belirlenmelidir. Raporda oldukça sade ve teknik bir dil kullanmalıdır. Buna ek olarak, rapor içerisinde gereksiz ayrıntıların olmaması gerekir. Konunun basit ve yalın bir şekilde anlatılması şarttır. Bunun yanı sıra, yapıya dair notların bulunması gerekir. Son olarak, sayısal veriler başta olmak üzere resim, şekil ve tablolardan faydalanılmalıdır.