Statik Teknik Rapor Örneği

Statik Teknik Rapor Bina

Statik Teknik Rapor Bina

Statik raporun diğer teknik rapor olarak bilinmektedir. Teknik rapor; binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunun tespit edilmesi noktasında belirleyici olmaktadır. Yapıların ruhsat sahibi olabilmesi için teknik rapor alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Teknik rapor almak için bu alanda hizmet veren inşaat şirketlerinden veya danışmanlık firmalarından hizmet almak gereklidir. İstenilen ücretin ödenmesinin ardından inşaat şirketinin yetkilileri; yapının gerekli kontrol ve denetimlerini yapmaktadır. Bu sayede, teknik rapor oluşturulmaktadır. Teknik rapor sonucunda binanın depreme dayanıklı olduğunun belirlenmesi halinde bu raporun bakanlıklara, belediyelere ve istenilen diğer kurumlara sunulması mümkündür.

Statik Teknik Rapor Yaptırmak İsteyenlere

Teknik rapor; binaların denetlenmesi adına oluşturulan rapor olarak bilinmektedir. Yapıların insan hayatı için çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bu bağlamda, yapıların dikkatli bir şekilde inşa edilmesi şarttır. Dış etmenlere karşı dayanıklı olması mecburi olan yapıların denetlenmesi farklı bir husustur.

Yapıların denetlenmesi ciddi bir iştir. Kontrol ve denetleme işini yapı sahiplerinin tek başına yapması mümkün değildir. Çünkü, bu tür denetleme işlemlerinin yapılmasının ardından resmi makamlara sunulması gerekmektedir. Bu noktada, teknik raporun önemi ortaya çıkmaktadır. Teknik rapor; binaların uygunluğunu denetleyen bir evraktır. Bu raporun bilirkişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir. Yapının karnesi olarak bilinen teknik raporların farklı bir önemi daha bulunmaktadır. Bu raporlar sayesinde yapı sahiplerinin ruhsat alması mümkün olmaktadır. Teknik raporu bulunmayan bir yapının ruhsat alması asla söz konusu olamaz.

Statik Teknik Rapor Nasıl Yazılır?

Statik teknik rapor; resmi bir evraktır. Bu noktada, yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir. Raporun en başından itibaren numaralandırılması şarttır. Raporu hazırlayan firma ile ilgili bilgiler; yalnızca kapakta ve iç kapakta bulunmalıdır. Bu bilgilerin her sayfada bulunmasına gerek yoktur. Ayrıca, satırlar, tek aralıklı olarak yazılmalıdır. İki paragraf arasında ve farklı bir konuya geçişte bir satır boşluğunun bırakılması gerekmektedir.

Statik teknik rapor örneklerini incelediğimizde tüm raporlarda uzun cümleler kurmaktan kaçınıldığını görebiliriz. Bu noktada, anlatılmak istenilen şeyin mümkün olduğu kadar sade ve akıcı bir dil kullanılarak anlatılması gerekir. Raporun en başındaki ana ve alt konu başlıklarında bulunan ilgili hususlara değinmek şarttır. Yabancı kökenli kelimelerin orjinal haliyle verilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, yapılan atıflar kesinlikle belirtilmelidir.

Statik Teknik Rapor örneklerinde çok fazla dipnot bulunmaktadır. Dipnotlar; metin içerisinde okuma bütünlüğünü engelleyecek olan kısa yazıların sayfanın en altına yazılmasıdır. Bu sayede, konuya dair gerekli ama kısa bilgilerin okunması kolay hale gelmektedir. Dipnotların bir çizgiyle ayrılması gerekmektedir.

Statik teknik rapor örneklerinde içindekiler kısmının ardından tablo ve şekiller kısmı bulunmaktadır. Teknik raporun daha iyi anlaşılması noktasında tablo, resim ve şekillerin önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak, tablo ve şekil ile metin arasında iki satır boşluk bırakılması şarttır. Dış kapakta ise proje sahibinin adı, iletişim bilgileri, adresi, proje tarihi bulunmaktadır. Sonuç olarak, iyi bir teknik raporda bu detayların bulunması şarttır.

Statik Teknik Raporun Hazırlanma Süreci Nasıldır?

Teknik raporların yapılar için hazırlandığından bahsetmiştik. Ancak, binalar için istenen teknik raporların dışında bilhassa bazı işyerleri ve yaşam alanları için çok daha detaylı teknik raporların istendiğini söylemek gerekir. Yapının ne amaçla kullanılacağı bu noktada önem taşımaktadır. Teknik raporun bir diğer adı; statik teknik rapor olarak bilinmektedir. İnşaat sektöründe bu isimle anıldığını duyduğunuz zaman şaşırmamanız gerekir.

Yapı denetim; yapıların güvenliği adına büyük önem taşımaktadır. Bir başka deyişle, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması teknik rapor yoluyla olmaktadır. Teknik raporun doğru ellerde hazırlanması gerekir. Bu sayede, yapıların tam anlamıyla denetlenmesi mümkün olmaktadır. Bu süreci tam olarak bilmeyen kişilerin hazırladığı teknik raporlar yüzünden binaların ruhsat alma işlemleri aksayabilir. Yapı sahiplerinin bu noktada teknik rapor için en kaliteli inşaat şirketlerinden ve danışmanlık firmalarından hizmet alması tavsiye edilmektedir.

Teknik rapor hazırlanmasında 2007 deprem yönetmeliği dikkate alınmaktadır. Binaların tüm projeleri ve hesaplamaları incelenmektedir. Söz konusu proje ve hesaplamaların deprem yönetmeliğine ne kadar uygun olduğuna bakılmaktadır. Yapılan incelemelerin ardından statik teknik rapor oluşturulmaktadır. Bu rapor; inşaat mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır. Ancak, bu raporu hazırlayacak inşaat mühendislerinin alanında uzman olması gerekmektedir.

Yaşam alanının depreme dayanıklı olup olmadığını bilmek isteyenlerin bina sağlamlık raporu alması gerekmektedir. Bu raporun teknik rapor olarak bilindiğini de ifade etmek gerekir. Teknik rapor; binaların denetlenmesi ve gereken kontrollerin yapılmasının ardından depreme dayanıklılık seviyelerini ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra, binasına ruhsat almak isteyen bina sahiplerinin teknik rapor alması zorunludur. Bu noktada, insanların aklında bina sağlamlık raporunun nasıl alınacağına dair sorular bulunmaktadır.

Türkiye; 1999 Marmara Depremi başta olmak üzere tarih boyunca her zaman büyük depremlerin yaşandığı bir ülke olmuştur. Son olarak, 2020 yılında Elazığ’dan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Türkiye’de yaşanan depremlerde can ve mal kaybının maalesef yüksek seviyelerde olduğunu söylemek gerekir. Bu noktada, deprem öldürmez bina öldürür cümlesi hatırlanmalıdır. Japonya gibi bir ülkede neredeyse her gün şiddetli depremler yaşanırken can ve mal kaybının neredeyse olmaması tesadüf değildir. Çünkü, Japonya’da binalar depreme dayanıklı olarak inşa edilmektedir. Türkiye’de ise bu konuda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Türkiye’deki binaların birçoğunun depreme dayanıklı olmadığını söylemek çok yanlış olmayacaktır.

Statik Teknik Raporların Özellikleri Nelerdir?

Statik teknik rapor; klasik teknik raporlar ile benzer özelliklere sahiptir. Bir başka deyişle, teknik rapor için istenilen mevzuatların mimari teknik rapor için de geçerli olduğunu ifade etmek gerekir. Buna ek olarak, bu tür belgelerin resmi belgeler olduğu bilinmektedir. Resmi belge yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, bu raporu hazırlama konusunda uzman olan kişilerin bu raporları hazırlaması gerekmektedir. Sonuç olarak, depreme dayanıklılık konusunda hizmet veren inşaat şirketlerine veya danışmanlık firmalarına başvuru yapıldığı takdirde mimari teknik rapor hizmetinin de bu kapsamda olduğunu söylemek gerekir.

Düzenlenen raporların içerisinde mimari projelerin ne kadar doğru uygulandığıyla alakalı bilgiler bulunmaktadır. Ancak, genel olarak, yapının depreme ne kadar uygun olduğunun denetlenmesinin hedeflendiğini ifade etmek gerekir. Bir başka deyişle, mimari teknik raporun konusu depreme dayanıklılık olmaktadır. Mimari teknik rapor hazırlama sürecinin kolay olmadığını söylemek gerekir. Ancak, yapı sahiplerinin bu durumu dert etmesine gerek yoktur. Çünkü, bu konuda uzman ve bilgi sahibi inşaat şirketlerinden ve danışmanlık firmalarından destek alındığı takdirde başka bir şey yapmaya gerek kalmayacaktır.

Deprem yönetmeliği mevzuatına hakim olan bir inşaat firması; mimari statik teknik rapor hazırlanmasıyla alakalı en küçük detayları bile halledecektir. Sonuç olarak, mimari teknik rapor sayesinde hem yapıya dair ruhsat alabilirsiniz hem de can ve mal güvenliğini garanti altına almış olursunuz.