Performans Analizi

Yapılaşma izni olan ve imarı olan arsalarda yapılması gereken imar durum belgesindeki şartlara göre yapının nasıl bir yapı olacağını belirtmektedir. İmar durumundaki bu bilgilere göre mimar ve mühendisler tarafından yapı etüt çalışması yapılmaktadır. Yapı etüt çalışmasına göre yapı ruhsatı ve yapı ekleri çıkartılır. Yapı ruhsatının alınmasıyla mal sahibi tarafından müteahhitle ile yapı anlaşması sözleşmesi imzalanır. Müteahhit, mal sahibi ile aynı kişi ise bu sözleşme aramaz.

Yapı ruhsatı alındığı zaman inşaat başlama izni alınmış demektir. 2 yıl içinde yapıya başlanması gerekmekte ve 5 yıl içinde iskan alınması zorunluluğu bulmaktadır. Yapı ruhsatı alınmasıyla birlikte inşaat aşamasına geçilmektedir. Müteahhit yapıyı başlamadan önce kurumlara ve yapı denetime taahhüt eder.

Taahhütle birlikte yapı denetim, şantiye şefi, saha mühendisi, belediye ve kurumların takibi ile yapı inşasına başlanır. Yapı yapılırken statik projenin yerinde yapılıp yapılmadığını denetlenmektedir. Denetleme yapan yapı denetim, belediye ve bakanlık tarafından statik projeye uygunluğu kontrol edilmektedir.

Statik projeye göre yapılmayan yapılar kurum ve kuruluşlar tarafından binanın mevcut emniyetini öğrenmek için TBDY2018 yönetmeliğine göre statik rapor, teknik rapor ve performans analizi gerekmektedir. Performans analizinde istenen bilgiler doğrultusunda binan mevcut durumunu öğrenilmekte ve bunun üzerinden iskan başvurusunda bulunulabilmektedir.

Performans analizlerinde yapının mevcut emniyetini taşımadığı anlaşılması durumunda yapı güçlendirmeye gidilir. Güçlendirme kriterlerine göre mevcut yapıyı TBDY2018 yönetmeliğindeki sağlamlılık ve dayanıklılık durumuna getirilir. Güçlendirme ile birlikte yapı iskan başvurusuna müracaat edilir.

0 Yorumlar

Bir yorum Yaz

* İle alanların doldurulması zorunludur