Teknik Rapor Mevzuatı

Teknik Rapor Mevzuata Uygun Olarak Nasıl Hazırlanır?

Teknik rapor; mimari teknik rapor olarak geçmektedir. Çünkü, içerisinde yapının mimari ve mühendislik projeleri de yer almaktadır. Ayrıca, bu projelere dair işlemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, teknik rapor içerisinde binanın deprem testi bulunmak zorundadır. Bina deprem testi; binaya uygulanan sanal deprem sonucunda binanın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya çıkaran sayısal verilerden meydana gelmektedir.

Teknik Rapor; kesinlikle mevzuata hakim kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Bilhassa sayısal verilerin rapora tam ve eksiksiz olarak yansıtılması gerekir. Aksi takdirde, raporun kabul edilmeyeceği aşikardır. Bunun yanı sıra, teknik rapor; resmi makamlara sunulmaktadır. Buna uygun olarak resmi bir yazım diliyle yazılması şarttır. Ayrıca, teknik rapor içerisinde gereksiz ayrıntılar bulunmamalıdır. Anlatılmak istenen her şeyin en basit ve sade haliyle anlatılması gerekir. Gereksiz ayrıntıların resmi belgelerde yeri yoktur.