Teknik Rapor
Teknik Rapor Telefon
Teknik Rapor Telefon

Teknik Rapor Haritada Dükkanımız 📌

Ücretsiz Teknik Rapor Teklifi alın

Bize yazın ✅

  Hakkımızdaki Görüşler

  Bizim hakkımızda başka ne dediler ✅

  Teknik Rapor

  7/24 Güvenli Hizmet ✅
  Güncel kanunlar ve yönetmelikler ışığında bazı bakanlıklar ve belediyeler İşyeri Ruhsatı alabilmek için Teknik Rapor veya Statik Rapor (Teknik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) istemektedirler.
  Teknik Raporu; İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Siteniz, Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt, Üniversiteler, Sağlık Yapıları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaçla kullanılan binaların Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir İzni için kullanabilirsiniz.

  teknik rapor telefonTeknik Rapor

  Teknik Rapor, bir çok anlam ifade ettiği ve vatandaşlarımızca bir binanın Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu, Binanın Depreme Dayanıklılık Testi, Deprem Risk Raporu, Bina Dayanıklılık Testi, Bina Risk Analizi, Riskli Yapı Tespit Raporu ve Değerlendirme Raporu gibi bir takım ifadelerle anlamlandırılmaktadır. Bu da daha çok Statik Proje Mühendislerin müşterilerine veyahut haberlerde bina teknik raporu vb. haberlerde geçmesi üzerine farklı isimlerle adlandırılır. Teknik rapor İnşaat Mühendislerince tamamen Bakanlığın bu husustaki yasa ve kanunlar çerçevesinde ilgili yapıyı inceleyerek tamamen yapılan incelemelerce verilmektedir. Daha çok İşyeri Ruhsatı alabilmek adına bakanlıklar ve belediyelerce vatandaşlardan istenilen bu rapor olmadan işyeri açılışı yapılmayacağından artık tamamen kanuni olarak bizler gibi her yetki sahibi mühendislerce belirli kriterler incelenerek verilmektedir.
  Bilgilendirme: İnşaat Mühendislik Firması olarak yasalar ve kanunlar çerçevesinde İşyeri Tescil Belgesi (İTB) ve Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesi ile yetkilendirilmiş olup Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) ve İskan Alımında yetkilendirilmiş komanditer şeklinde çalışan işletmeyiz.
  Teknik Rapor bir başka tanımla binaların veya daha genel anlam ile ifade edecek olursak bütün yapıların, uygunluğunu denetleyen bir rapor olarak tanımlanabilmektedir.Bu konuda yetkili mühendislerce hazırlancak olan #teknikrapor ilgili yapının bir nevi karnesi olacağından o yapının sağlamlık durumu hakkında bizlere bilgi sağlayacaktır. Daha farklı bir yorum olarak konuyu açacak olursak ki bilinmeyen her türlü bilgi korkutur bağlamında bir ev alırken mutlaka binanın depereme vs. dayanıklı olup olmadığı veyahut binanın kaliteli malzemeler kullanılarak yapılıp yapılmadığı hakkında teknik rapor hazırlanır.

  Teknik Rapor (Statik Rapor) Nasıl Hazırlanmalıdır?

  Teknik Raporlar başka bir ifade ile Statik Raporlar bir yapının mevcut yapısının ne durumda olduğunun analizinin yapılması, hususu yönetmelik şartlarına uyulması hususları 2007 yılı olarak deprem yönetmeliği şartlarına uygun olarak hazırlanması gereklidir. Yapılacak olan testler de bu yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılması önem arzetmektedir. Bu testler Teknik Rapor hazırlanırken testi yapılan yapının geçmişte ve gelecekte neler yapılacağı da göz önüne alınarak gerçekler ışığında ve analizler sonucunda bütün materyaller ele alınarak incelenmelidir. Türkiye’de İşyeri Rusatı ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) hazırlama yetkisi İnşaat Mühendisleri Odasına Kaytlı İnşaat Mühendislerinden Statik Proje Mühendisi Faaliyetinde bulunana Mühendisler tarafından yetkilendirilmiştir. Yapı Denetim Kuruluşları Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık – Bina Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) ve İşyeri Ruhsatı vermekle yetkili değildir.

  Teknik Rapor Neden Alınmalıdır?

  Teknik rapor; Türkiye’deki inşaat sektörü dikkate alındığında oldukça önemlidir. Türkiye; 2020 yılında yaşanan Elazığ depremi dahil olmak üzere tarihinde sayısız deprem bulunan bir ülkedir. Bu depremlerden dolayı binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Ancak, bu insanların depremden ziyade dayanıksız ve kalitesiz binalar yüzünden öldüğü herkes tarafından bilinmektedir. Depremin yıkıcı etkisini en aza indirmek, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etmek, insanların can ve mal güvenliklerini sağlamak adına 2007 yılında deprem yönetmeliği hazırlanmıştır. Bu deprem yönetmeliğine göre binaların belirli koşullara uyması gerekmektedir. Binaların istenildiği gibi dayanıklı olması hedeflenmektedir. İstenilen şartlara uymayan binalara ruhsat verilmez. Bu noktada, binaların ilk iş olarak, teknik rapor hazırlatmasına rastlanmaktadır.

  Teknik Rapor Neden Gereklidir?

  Teknik raporun gerekli olup olmadığını tartışmaya gerek yoktur. Çünkü, bu rapor zorunlu tutulmaktadır. Herhangi bir yapının ruhsat alabilmesi için teknik rapora sahip olması şart koşulmaktadır. Ayrıca, her teknik raporun kabul edilmediğini ifade etmek gerekir. Hazırlanan teknik raporun mevzuata uygun olması gerekmektedir. Teknik rapor sayesinde binaların dayanıklılığı denetlenmektedir. Bu sayede, en ufak sarsıntıda yıkılması muhtemel binaların önüne geçilmektedir. Yapı sahiplerinin teknik rapor sayesinde inşa ettikleri binanın ne kadar sağlam olduğunu görmesi mümkün olmaktadır. Bu durumun bir avantajı olarak, binalarını çok daha iyi bir fiyata satabilirler. Buna ek olarak, binada oturanların can ve mal güvenliklerinin garantide olduğunu görmesi bakımından teknik rapor önem taşımaktadır.

  HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLARIMIZ;


  İnşaat Mühendisliği Teknik Rapor Örneği

  Teknik rapor; yapıların depreme uygun olup olmadığının denetlenmesi noktasında önem taşımaktadır. Türkiye; geçmişten günümüze kadar yüksek deprem riski taşımaktadır. Yüksek riske karşın Türkiye’deki binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğu tartışılmaktadır. Birçok yapının depreme dayanıksız olduğu aşikardır. Bu noktada, yapılarındaki can ve mal güvenliğini sağlamak isteyenlerin inşaat mühendisliği teknik rapor alma talebinde olduğunu ifade etmek gerekir. Teknik rapor; yapıların kontrol ve denetlenmesi sürecinin ardından alınmaktadır. Bu raporu hazırlayan kişilerin alanında uzman olduklarını ifade etmek gerekir. Teknik raporun diğer adı yapının karnesi olarak bilinmektedir. Yapının karnesinin durumu ne kadar iyiyse yapının ruhsat alması da bir o kadar kolay olmaktadır.

  İnşaat Mühendisliği Teknik Raporu Nasıl Alınır?

  Teknik rapor almak isteyenlerin yalnızca bu alanda hizmet veren inşaat şirketlerine veya danışmanlık firmalarına başvurması gerekmektedir. Teknik raporun en çok iki hafta gibi bir süreçte alındığını söylemek gerekir. Teknik rapor verilecek olan yapının inşaat mühendisleri tarafından kontrol edilmesi ve denetlenmesi şarttır. Teknik rapor hazırlatmak isteyenlerin bu konuda tecrübesi bulunan BİZLER gibi inşaat mühendislerinin bulunduğu inşaat şirketlerini tercih etmesi gerekmektedir. Bu raporun hazırlanması zor bir süreçtir. Her şeyden önce, 2007 deprem yönetmeliği mevzuatı en küçük detaylarına kadar bilinmek zorundadır. Bunun yanı sıra, bu raporun resmi bir yazı olmasından dolayı resmi bir şekilde yazılması gerekmektedir. Resmi rapor hazırlamayı bilen kişilerin bu raporda görev alması gerekmektedir. İnşaat mühendisliği teknik rapor örneği; birçok farklı yapı için görülebilir. Klasik yapıların haricinde oteller, hastaneler, restoranlar, okullar için çok daha detaylı raporlar hazırlanmaktadır. Bir başka deyişle, oturduğunuz 2+1 evin teknik raporu ile dört katlı bir okulun teknik raporu arasında belirgin farklar olacaktır. Teknik raporların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Her şeyden önce, bu raporun hazırlanmasında gereksiz detaylardan kaçınmak gerekir. İstenilen bilgiler en kısa haliyle sunulmalıdır. Gereksiz yer kaplayan ve istenmeyen bilgilerin teknik raporun değerlendirilmesinde olumsuz bir intiba yarattığını söylemek gerekir. Buna ek olarak, dipnotlar kullanılmalı ve içindekiler kısmı ile uyumlu içerik hazırlanmalıdır.