Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu

Özel yapıdaki kurs ve kuruluşlarda kurumlar tarafından ve ruhsatlama aşamasında, Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kamu kurumları ve belediyeler tarafından istenen, binaların depreme ilişkin sağlamlılık ve dayanıklılık raporları istenmektedir.

Bu doğrultuda lisanslı olan firmamız teknik rapor hazırlamaktadır. Dayanlıklık ve Sağlamlılık Raporları hazırlanırken son çıkan deprem yönetmeliğindeki maddeler baz alınarak kapsamlı, bilgi düzeyli ve riskli şeklinde raporlar oluşturulmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tmmob İnşaat Mühendisleri tarafından lisanslı olan firmamız 200 den fazla kurumla çalışmakta ve bu doğrultuda raporlar sunmaktayız.

Bina sağlamlık ve dayanıklılık raporu diğer isimlerinden biride deprem testidir. Bu isimler halk söylemleri olsa da yönetmelikte bunun asıl adı performans analizi şeklinde belirtilmiştir. Deprem testi yapılacak olan binanın bilgileri ışığında bina ile ilgili yönetmelikteki kriterlere göre yol haritası çizilmektedir. Bu yol haritasına göre her binada farklı olmakla birlikte işlemler statiker mühendisler kontrolünde yapılmaktadır. Lisanlı firma olması olması gerekir. Firmanızın yetkili olup olmadığı ve oda tarafından da teyit edilmesi gerekir. Malumunuz ülkemizde yetkisiz firmalar olduğu bir gerçeği vardır. Bu gerçeğin bilincinde olarak firmanızı iyi seçmeniz gerekir. Biz mühendisler sizlere yardımcı olmak için ve mesleğimizi sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz.

Deprem Testlerinde bir kriterde önlem aşamasıdır. Bina önlem aşamasında kritik kararlar bu önleme göre alınır. Önlem alınmadan önce deprem testlerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Gerekli kriterlere göre Teknik Üniversite onaylı olasıda önemlidir. Her türlü teknik üniversite görüşü olması bu kadar hayati önlemi olan durumda bizce gereklidir. Yönetmelik her binadan bahsetmesede bizler statiker hocalardan bilgi ışığında raporların değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Deprem testi, mevcut yapının mühendislik kontrolünde bina ile ilgili çalışacağı ve uluslararası geçerliliği olan yönetmelikler kapsamında bina sağlamlık ve dayanıklılık ölçümleri yapılarak elde edilen bilgilerdir. Bu bilgiler statiker mühendis kontrolünde inşaat mühendisleri odasından proje ve performans analizi yapmaya lisanslı firma ve uzman inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır.
Deprem testi ayrıca çeşitli kurumların açılışlarında da istenen hesaplar tümüdür. Mühendislik çalışmaları sonucunda bina sağlamlık ve dayanıklılık testleri elde edilmiş olur.
Deprem testleri belli kurallar ışığında yapılır. Bu kurallardan en önemlisi hangi amaçla kullanılacaksa binanın onun hesabına uygun olması gerekir. Bu yönetmeliktede belirtilmiştir. Ayrıca bu işlemler için ekip tarafından statiker mühendisler kontrolünde yapılması sonucun doğru olması açısından önemlidir. Buradaki önemli hususlardan biride mega yapılarda tasarım gözetmeni eşliğinde raporlamalar yapışması gerekir.  Aksi takdirde yanlış bir hesaplamada çok büyük risk taşıdığından olumlu sonuç doğurmayacaktır.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde bu durum açıkça belirtilmiştir. Ülkemizde 2018 yılında güncellenerek yürürlüğe girmiş ve standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar inşaat mühendisleri bölümlerinde öğretilmekte ve uygulanmaktadır. Bizler bu sorumluluk bilincinde olarak ciddi şekilde çalışmalara yapılarak raporlar hazırlanmaktadır.
Deprem Testleri lisanlı firmalar tarafından yapılması gerekir yetkisiz firmalardan yapılan çalışmalar doğru olmayıp kasıtlı ölüme teşhirden yargılamaya giden sonuçlar doğurmaktadır.

Türkiye bina deprem yönetmeliği 15.ci maddede belirtilen kriterlere göre işlemlerin yapılması gerekir. Burada önemli husus ise performans analizi yapılmasıdır. Performans analizi olarak yönetmelikte yer almış ve yöntemleri belirtilmiştir.

Deprem testlerin de çıkan sonuçlar bağlayıcı olmakta ve bu yönde önlemlerin alınması gerekir. Burda en büyük sorumluluk yetkiyi veren mal sahiplerine düşmekte ve önlemin başını çekmektedir.

Performans Analizi

Yapılaşma izni olan ve imarı olan arsalarda yapılması gereken imar durum belgesindeki şartlara göre yapının nasıl bir yapı olacağını belirtmektedir. İmar durumundaki bu bilgilere göre mimar ve mühendisler tarafından yapı etüt çalışması yapılmaktadır. Yapı etüt çalışmasına göre yapı ruhsatı ve yapı ekleri çıkartılır. Yapı ruhsatının alınmasıyla mal sahibi tarafından müteahhitle ile yapı anlaşması sözleşmesi imzalanır. Müteahhit, mal sahibi ile aynı kişi ise bu sözleşme aramaz.

Yapı ruhsatı alındığı zaman inşaat başlama izni alınmış demektir. 2 yıl içinde yapıya başlanması gerekmekte ve 5 yıl içinde iskan alınması zorunluluğu bulmaktadır. Yapı ruhsatı alınmasıyla birlikte inşaat aşamasına geçilmektedir. Müteahhit yapıyı başlamadan önce kurumlara ve yapı denetime taahhüt eder.

Taahhütle birlikte yapı denetim, şantiye şefi, saha mühendisi, belediye ve kurumların takibi ile yapı inşasına başlanır. Yapı yapılırken statik projenin yerinde yapılıp yapılmadığını denetlenmektedir. Denetleme yapan yapı denetim, belediye ve bakanlık tarafından statik projeye uygunluğu kontrol edilmektedir.

Statik projeye göre yapılmayan yapılar kurum ve kuruluşlar tarafından binanın mevcut emniyetini öğrenmek için TBDY2018 yönetmeliğine göre statik rapor, teknik rapor ve performans analizi gerekmektedir. Performans analizinde istenen bilgiler doğrultusunda binan mevcut durumunu öğrenilmekte ve bunun üzerinden iskan başvurusunda bulunulabilmektedir.

Performans analizlerinde yapının mevcut emniyetini taşımadığı anlaşılması durumunda yapı güçlendirmeye gidilir. Güçlendirme kriterlerine göre mevcut yapıyı TBDY2018 yönetmeliğindeki sağlamlılık ve dayanıklılık durumuna getirilir. Güçlendirme ile birlikte yapı iskan başvurusuna müracaat edilir.

Mimari Teknik Rapor Örneği

Mimari Teknik Rapor Örneği

Teknik rapor; yapıların denetlenmesi amacıyla hazırlanan bir rapordur. Bilhassa yapıların depreme ne kadar dayanıklı olduğunun belirlenmesi noktasında teknik raporların önemi fazladır. Teknik raporların ruhsat almak isteyen yapı sahipleri tarafından alınması zorunlu bir belge olduğunu ifade etmek gerekir.

Gelin sizlerin yapılarının olması gereken bütün kriterleri değerlendirerek ve profesyonelce mühendislerimizin kontrolünde yapılarınızın teknik analizi mimari raporlamasını yaparak sizlere teslim edelim.

Sizlerin piyasada merdiven altı diye tabir edilen firmalara hiçbir resmi evrağı olmayan çalışanlara bu işlemleri yaptırarak paranızı boşuna kaptırmayınız. Doğru adımı atarak yüksek mühendis olaran bizlere bir telefon açmanız yeterlidir.

Bina Sağlamlık Raporu Nasıl Alınır?

Bina Sağlamlık Raporu Nasıl Alınır?

Bina sağlamlık raporu almak istiyorsanız yalnızca bu alanda hizmet veren inşaat firmalarını ve danışmanlık şirketlerini tercih etmelisiniz. Bilhassa deprem yönetmeliği mevzuatını eksiksiz olarak bilen firmalar tercih edilmelidir.

Bina sağlamlık raporu isteyenlerin binaya ait resmi evraklar, yapı sahibinin kimlik belgesi ve bu konuya dair hazırladıkları bir dilekçeyle beraber başvuru yapması gerekmektedir. Bu noktada, bu tür firmalardan hizmet almanın belirli bir ücrete tabi tutulduğundan bahsetmek gerekir. Ücret konusunda anlaşma yapılmasının ardından inşaat firması; söz konusu yapıyı denetleme ve kontrol çalışmalarına başlamaktadır. Ardından, bilirkişiler tarafından bina sağlamlık raporu hazırlanmaktadır.

Binanın depreme dayanıklı olduğunun tespit edilmesi halinde hazırlanan bina sağlamlık raporu; tüm resmi kurumlarda, belediyelerde ve bakanlıklarda kullanılabilir. Ancak, bazı durumlarda bina sağlamlık raporunun olumsuz çıkması söz konusudur. Bu gibi hallerde, binanın güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, binanın kentsel dönüşüm kapsamında tekrar inşa edilmesi gerekebilir. Bu süreçte, raporda belirtilen eksiklere göre hareket etmek şarttır.

Deprem Testlerinde bina hakkında geniş çaplı araştırma yapılmadan işlemlere başlanılmaması gerekir. Eksik bilgiler ile yapılan hesaplamalarda sonuncunda hatalı olacağı aşikardır. Bu yüzden işinde uzman statiker mühendisin kontrolünde işlemler yapılması büyük önem arz etmektedir. Sizlere doğru ve kapsamlı bilgiler vermek için çalışmaktayız. Uzman arkadaşlarımız Teknik Üniversitelerle birlikte de çalışmaktadır.

Her bina sadece statiker mühendisleri tarafından hazırlanmamakla birlikte tasarım gözetmeni yönetmeliğinde deprem testi yapılacak binanın kriterlere göre de üniversite gözetiminde olması gerektiği yönetmelikte belirtilmiştir. Sizlere daha kapsamlı bilgi vermek için çalışmakta ve yardımcı olmaktayız. Bu amaçla iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. iyi günler dileriz.

Teknik Rapor Hazırlanırken Hangi Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekir?

Teknik Rapor Hazırlanırken Hangi Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekir?

Teknik rapor; yapıların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını belirleyen bir rapordur. Bu rapor sayesinde binaların ruhsat alması mümkün olmaktadır. Binalarda oturan insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması noktasında bu raporun hayati öneme sahip olduğunu ifade etmek gerekir.

Türkiye’de binaların inşa edilmesinde kalitesiz malzeme kullanılmasına sıklıkla rastlanmaktadır. 1999 Marmara Depremi’nde olduğu gibi bu tür binaların deprem esnasında yıkıldığı ve insanlara mezar olduğu bilinmektedir. Bu noktada, binanın depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için teknik rapor hazırlatılması şart koşulmaktadır.

Bu sayede, insanların güvenli bir şekilde binalarda oturması hedeflenmektedir. Bu durumun çok ama çok önemli olduğunu mutlaka bir imar yapılacakken gerek anaokulları gerek avm gerekse diğer her türlü kuruluşların bu işlemi yapmadan önce işinin ehli mühendislere bu işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Yaptırırken gerek aklınızda herhangi bir şüphe kalmaması açısında gerekse sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için firmamıza telefon açarak detaylı bilgileri alarak ilk adımı atabilirsiniz.