Teknik Rapor Nedir ?

İşyeri Ruhsatı ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) ilgili mevcut yapının kullanım durumunu dikkate alınarak yapının faaliyet alanına uygun olup olmadığı yapının bakanlıkların veya belediyenin yönetmelik ve şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol ederek inşaat mühedisi tarafından hazırlanan belgeler ve raporlardır.

İşyeri Ruhsatı ve Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) hazırlanırken mimari, statik, mekanik, çevre etkileşim bakımından Teknik Rapor (Statik Rapor, Deprem Risk Raporu, Deprem Dayanıklılık-Sağlamlılık Raporu ve Değerlendirme Raporu) hazırlanır.

Teknik rapor tanımsal olarak anladıktan sonra daha fazlası için en doğru tanımlamayı uzmanlarımıza bir telefon açarak öğrenmeniz mümkündür. Çünkü artık 2007 yılında faaliyete geçen deprem yönetmeliği gereği gerek ev alacaklar gerekse bina sahipleri deprem konusunda binanın ne derece dayanıklı olduğunu öğrenmek adına bizlere telefon açmanız daha mantıklı olacaktır.

Teknik Rapor Mevzuatı

Teknik Rapor Mevzuata Uygun Olarak Nasıl Hazırlanır?

Teknik rapor; mimari teknik rapor olarak geçmektedir. Çünkü, içerisinde yapının mimari ve mühendislik projeleri de yer almaktadır. Ayrıca, bu projelere dair işlemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, teknik rapor içerisinde binanın deprem testi bulunmak zorundadır. Bina deprem testi; binaya uygulanan sanal deprem sonucunda binanın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya çıkaran sayısal verilerden meydana gelmektedir.

Teknik Rapor; kesinlikle mevzuata hakim kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Bilhassa sayısal verilerin rapora tam ve eksiksiz olarak yansıtılması gerekir. Aksi takdirde, raporun kabul edilmeyeceği aşikardır. Bunun yanı sıra, teknik rapor; resmi makamlara sunulmaktadır. Buna uygun olarak resmi bir yazım diliyle yazılması şarttır. Ayrıca, teknik rapor içerisinde gereksiz ayrıntılar bulunmamalıdır. Anlatılmak istenen her şeyin en basit ve sade haliyle anlatılması gerekir. Gereksiz ayrıntıların resmi belgelerde yeri yoktur.

Teknik Rapor Kimler Tarafından Düzenlenir?

Teknik Rapor Kimler Tarafından Düzenlenir?

Teknik rapor sayesinde yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı belirlenmektedir. Bu raporun bilhassa yapı sahipleri için hayati önem taşıdığını ifade etmek gerekir. Çünkü, bu rapor olmadan yapıların ruhsat alması mümkün değildir. Zorunlu tutulan teknik raporun statik rapor veya mimari teknik rapor gibi farklı isimleri de bulunmaktadır.

Teknik Raporun kimler tarafından düzenlendiği bu raporu almak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Her şeyden önce, bu rapora sahip olmanın iki farklı yolunun olduğunu ifade etmek gerekir. Yapı sahipleri; ilk olarak, bireysel başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra, bu işi yapan uzman yapı denetim kurumlarından hizmet alınabilir.

Firmamızın mühendislerince sizlere bulunmaz eşsiz bir hizmeti bütün yönetmeliklere uygun bir şekilde yaparak sizlerin yapılarınızın önceki ve hali hazırdaki durumlarını analiz ederiz. Size eğer uzman bir teknik rapor analizi yapacak uzman lazım sa başka yere bakmadan tamda bizlere alo diyerek sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Teknik Rapor Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Teknik rapor kimler tarafından düzenlenir sorusuna inşaat mühendisleri cevabını verebiliriz. Ancak, inşaat mühendislerinin bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş kişiler olması gerekmektedir. İnşaat konusunda deneyimli ve bu alandaki tüm mevzuatlara hakim olan bir mühendisin bu çalışmada yetkilendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Teknik Rapor düzenleme işinden sorumlu olan inşaat mühendisinin bu işlem sırasında dikkatli olması şarttır. Bu rapor; yasal nitelik taşımasından dolayı önemlidir. Bilhassa sayısal verilerin rapora aktarılması sırasında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü, yazılan veriler ile gerçek rakamların uyuşmaması halinde bu raporun kabul edilmeyeceği bilinmektedir. Buna ek olarak, evrağın resmi makamların kabul edeceği şekilde hazırlanması şarttır. Bu hususlara dikkat edecek ve önceden teknik rapor hazırlamış mühendislerle çalışılmalıdır.

Teknik Rapor Değerlendirme Kriterleri

Teknik Rapor Değerlendirme Kriterleri

Günümüzde neredeyse her bina için teknik rapor hazırlanması gerekmektedir. Bilhassa kamu yararına hizmet veren binalarda teknik rapor konusunda çok titiz davranılmaktadır.

Buna ek olarak, yeni yapılan binalar için de teknik rapor istenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bir başka deyişle, binanın depreme dayanıklı olduğuna ve aynı zamanda istenilen tüm şartları sağladığına dair kanıt niteliği taşımaktadır.

Teknik rapor sayesinde binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusu netleştirilmektedir. Bu bağlamda, teknik rapor şartları nelerdir konusuna ayrı bir parantez açmak gerekir.

Farklı bir ifade ile rüya olmaktan çıkarak binanız ile yapılarınız ile alakalı olarak yaşadığınız bütün problemlerinize mühendislerimizce teknik rapor analizleri yapılarak sizlerin daha güvenli şartlarda yaşamanız tavsiye edilmektedir. Dünya üzerinde ülkemizin bu tip durumlarda en gelişmiş ülkelere nazaran 1 adım önde ilerleyerek teknik rapor alanında en doğru analizleri ülkemizde yapılmaktadır.

İstanbul başta olmak üzere bütün ilçelerimize de bu raporlama hizmetini firmamız olarak bizlerden daha uygununu ve daha iyisini yapan başka bir firma da bulamazsınız. Hemen bizlere ulaşarak ihtiyaç duyduğunuz hizmeti en uygun fiyatlara alarak kazançlı çıkınız.

Teknik Rapor Almak İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilmelidir?

Teknik rapor; binaların deprem testi dahil olmak üzere farklı kriterlere sahip olup olmadığının belirlendiği bir rapor olmaktadır. Bu kriterler; genel olarak binanın dayanıklı olmasıyla ilgilidir.

Teknik rapor alınmasının bilhassa kamu yararına hizmet veren binalar için çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bunun dışında, ruhsat almak isteyen her yapı sahibinin teknik rapor hazırlatması şarttır.

Sonuç olarak, teknik rapor almak isteyenlerin de birtakım şartları yerine getirmesi gerektiğinden rahatlıkla bahsedebiliriz.

Teknik Rapor Nerelerde Kullanılır

Teknik Rapor Kullanım Alanları

Teknik rapor; yapıların deprem mevzuatına uygun olup olmadığının belirlenmesi noktasında önem taşımaktadır. Teknik rapor; bu alandaki mevzuatlara hakim inşaat mühendislerinin olduğu firmalar tarafından verilmektedir. Rapor ücretinin ödenmesinin ardından yapıya dair kontroller başlamaktadır.

Ardından, teknik raporun iki hafta gibi bir süre içerisinde hazırlandığını söylemek gerekir. Bu noktada, teknik rapor sahiplerinin bu raporun hangi alanlarda kullanılacağı noktasında akıllarında soru işaretlerinin olduğunu söylemek gerekir.

Teknik Rapor Başvuru Süreci

Teknik Rapor Başvuru Süreci

Teknik rapor başvuru süreci içinde kişiler tarafından çeşitli belgelerin hazır olarak bulundurulması gerekir. Başvuruya bağlı olarak hazırlanmış olan dilekçe, binaya ait olan çeşitli resmi evraklar, başvuran kişi veya şirkete ait olan evraklar, yapının yetkili kişisine ait olan kimlik fotokopisi başvuru sırasında hazır olarak bulundurulması gereken belgeler arasındadır.

Teknik raporun hazırlık süreci sırasında daha iyi sonuçların alınması için uzmanlardan yardım alınması önemlidir. Zira raporda yapılan en ufak hata bile ruhsatın gecikmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle ilgili mevzuata hakim olan uzman kişiler tarafından raporun hazırlanması büyük bir önem taşır. Bu sayede sürecin sonucunda beklenen sonuçların alınması mümkün hale gelmiş olacaktır.

Raporlama sadece teknik rapor olarak düşenmeden daha farklı isimlerle de aktarılabilmektedir. Özellikle mühendislik sektörüne uzak kesimlerce deprem raporu, bina sağlamlık raporu, deprem analiz raporu, deprem teknik raporu, gibi adlandırılırken alana hakim kesimlerce de statik rapor, yapı sağlamlık teknik raporu olarak da adlandırılabilmektedir. Teknik olarak başvuru süreçlerinin hepsini firmamıza ulaştığınızda uzmanlarımızca sizlere aktarılacak olup, size yapınıza ne gerekiyorsa bütün süreçlerinizi bizzat yöneteceğiz.

Teknik Rapor Hazırlığı

Teknik Rapor Hazırlığı

Binaların depreme dayanıklılığını ölçen raporlar yapılar için büyük bir önem taşır. Teknik rapor yapılarla ilgili önemli detaylar arasında bulunduğundan dolayı her aşaması hassastır. Yapıların depreme dayanıklı durumda olması kişilerin can ve mal güvenliğini sağlayacağından dolayı aranan şartlar arasında bulunur.

Teknik rapor olmadan yapılara ruhsat izni verilmediğinden dolayı yapıların ilgili mevzuata uygun bir şekilde tasarlanması gerekir. Teknik raporun alım süreci sırasında ilgili inşaat firmaları ve çeşitli danışmanlık şirketleri kişilere yardımcı olabilmektedir.

Ayrıca bu tarz yerlerin dışında Yapı ve deprem araştırma kurumları gibi yerlerde süreç sırasında kişilere yardımcı olmaktadır. Başvurunun yapılmasıyla birlikte teknik rapor kontrolü yapılmakta ve genel olarak iki haftalık süreç içinde çıkarılmaktadır.

Daha fazla detaylar için eşsiz kaliteli işçilik ve analiz sistemlerine sahip mühendislerimize ulaşmak adına bizlere telefon açmanız yeterlidir. Detay her zaman firma olarak bizlerin işi olduğunu alanında uzmanlarımızın sektöre yön verdiğini dile getirdiğimizi de belirtmek isteriz.

Teknik Rapor Şartları Nelerdir?

Teknik Rapor Şartları Nelerdir?

Teknik rapor içerisinde binanın mühendislik ve mimari projeleri bulunmalıdır. Ayrıca, projelere ait tüm detayların eksiksiz olarak paylaşılması gerekmektedir. Buna ek olarak, binanın deprem testinin de rapor içerisinde olması şarttır. Teknik raporların uzman ve bu konuda deneyimi bulunan kişiler tarafından hazırlanması gerekir. Ayrıca, rapora dair diğer evraklarla beraber sunulması şarttır.

Teknik rapor; resmi evrak niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda, resmi evraklarda geçerli olan yazım ve sunum kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Teknik rapor değerlendirme kriterlerinin başında yapının deprem testine sahip olup olmaması gelmektedir.

Deprem testi; yapının herhangi bir deprem anına ne kadar dayanıklı olduğu hakkında fikir vermektedir. Bunun yanı sıra, rapor içerisinde binadaki tadilat yapılması gereken kısımların olması şarttır. Tüm bu kriterlere bakılarak teknik rapor hakkında değerlendirmeler yapılır. Belirlenen şartlara uymayan raporlar eksik kabul edilir.